Informació Extraescolars Esportives

Actualment l’AMPA gestiona a través del MEV (Moviment d’esplais del Vallès) aquestes extraescolars esportives:

Benvolguts pares,

Des de l’AMPA de l’Institut Ferran Casablancas i l’Associació Esportiva DuoSport volem informar de les pautes que es seguiran en les activitats extraescolars del present curs 2016/2017:

 • El Coordinador de les extraescolars esportives és Mario Quereda i te el mòbil:  674 373 678.
 • Tots els alumnes entraran i sortiran per la porta principal de l’Institut del Carrer Mare de les Aigües, 2 excepte divendres que és pel carrer Font i Sagué.
 • Els partits que es juguen a casa, l’entrada és pel carrer Font i Sagué.
 • Per a totes aquelles activitats esportives s’haurà de portar roba i calçat esportiu adequat a l’activitat.

Cal saber que tots els nens que fan extraescolars de l’AMPA estan coberts per una assegurança que els cobreix qualsevol lesió que es produeixi durant la pràctica de l’extraescolar o durant els entrenaments. En cap altre situació.

Els nens estan tots assegurats, però NO FEDERATS.

 1. EN CAS D’ACCIDENT O LESIÓ DE L’ALUMNE:
 2. Traslladar el nen a un hospital o ambulatori (Segons gravetat) per que l’atenguin.
 3. Un cop estiguin atenent al nen, informar al coordinador, en Mario trucant-lo el més aviat possible, dissabte al matí o de dilluns a divendres al 674 37 36 78. Ell us donarà les pautes a seguir.
 4. Informar al coordinador, en Mario de l’evolució del nen i l’evolució de la situació.
 5. L’asseguradora es posarà en contacte amb vosaltres si cal.

 • Les diferents equipacions no van incloses a les quotes.
 • Les activitats esportives (bàsquet, voleibol i futbol sala) comporten 3h setmanals d’entrenament més els partits.
 • Aquells que participin en la lliga escolar es comprometen a assistir als partits dels caps de setmana.
  • L’horari de convocatòria sempre serà ¾ d’hora abans als partits de casa i 1h abans + temps de desplaçament, en els de fora.
  • Els desplaçaments es faran en grup,  en transport públic o en cotxe, (s’acordarà quan comenci la competició).
 • Si hi ha alguna falta d’actitud greu entre companys o als entrenadors s’aplicaran sancions als implicats.
 • Les quotes es passaran per domiciliació bancària segons el següent requadre:
 • ELS PREUS FINALS APAREIXERAN EN BREU, UN COP TANCADES LES INSCRIPCIONS
 • Paga i senyal: 50€. L’import de la matrícula s’haurà de pagar per domiciliació bancaria. Part de l’import és entregat al Consell esportiu de Sabadell per pagar assegurança del nen, pagar els arbitres, etc.
 • Quota: Les quotes son com es pot veure al requadre anterior, per domiciliació bancaria. L’import integre es per l’entitat MEV, amb aquests diners, entre altres, es paga els monitors i la seguretat social d’ells, ja que tots els monitors estan assegurats i cotitzen a la seguretat Social.
 • Un cop inscrit no es retornarà cap quota pagada.

Equipatge: És obligatori portar la samarreta del centre. Els pantalons han de ser de color negre i les mitgetes de color groc, però es opcional demanar-ho a l’escola. Per aquells que no en tenen del curs passat, marqueu al full que us donaran l’opció escollida. Hauran d’ingressar l’import corresponent al número de compte indicat al mateix full, i tornar-li al coordinador Mario Quereda el comprovant de pagament. L’equipació li serà entregada pel mateix coordinador.

Les inscripcions s’han d’entregar al Coordinador Mario Quereda o a la bustia de l’AMPA durant els dies de portes obertes.

Horaris de les activitats durants els dies de portes obertes i la resta del curs:

ACTIVITAT HORARI QUOTA TOTAL PAGA I SENYAL 22/10/2018 21/12/2018 22/02/2019
Futbol Sala 1r i 2n ESO A Dimarts i dijous de 16:00 a 17:30 290€ 50€ 80€ 80€ 80€
Futbol Sala 1r i 2n ESO B Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30 290€ 50€ 80€ 80€ 80€
Futbol Sala 3r i 4t ESO Dimecres 16:00 a 17:30 i divendres de 16:30 a 18:00 290€ 50€ 80€ 80€ 80€
Futbol Sala 1r i 2n Batxillerat Dimarts i dijous de 18:00 a 19:30 290€ 50€ 80€ 80€ 80€
Voleibol 1r i 2n ESO A Dimecres i divendres de 17:00  a 18:30 290€ 50€ 80€ 80€ 80€
Voleibol 1r i 2n ESO B Dimecres i divendres de 16:00  a 17:30 290€ 50€ 80€ 80€ 80€
Voleibol 3r i 4t ESO Dimecres i divendres de 18:00  a 19:30 290€ 50€ 80€ 80€ 80€
Reforç Anglès Dimarts de 16:15 a 17:45 168 €
Reforç General Dimecres de 16:30 a 18:00 290€

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 18-19 a les activitats d’esport escolar en format.

Si creieu que podeu obtenir beca per aquestes activitats poseu-vos en contacte amb l’AMPAamplint el formulari: Formulari de Contacte.