Us presentem aquesta infografia on podeu veure tots i cada un dels passos per retornar correctament els llibres d’Iddink.

Com retornar els ecoBooks
Categories: Iddink