Actualment l’AMPA gestiona aquestes extraescolars culturals:

Benvolguts pares,

Des de l’AMPA de l’Institut Ferran Casablancas volem informar de les pautes que es seguiran en les activitats extraescolars culturals del present curs:

•    A principi de curs rebran una circular amb tota la informació i les dates de les portes obertes.

•    Les inscripcions s’han de presentar a l’AMPA. Es poden deixar a la bústia o portar en l’horari d’atenció de l’AMPA. Tambè es poden entregar al coordinador Mario Quereda.

•    Les classes començaran al mes d’Octubre. Sempre i quan hi hagi un mínim d’alumnes per grup.

•    Si hi ha alguna falta d’actitud greu entre companys o cap al monitor s’aplicaran sancions als implicats.

•    Per Inscripcions a TEATRE cal anar a aquest link on teniu tota la informació necessaria tant d’horaris, preus, obres a representar:Informació extraescolar de Teatre

•    Per informació sobre DANSA CONTEMPORÀNEA, poseu-vos en contacte al telèfon de coordinació 674 373 678 (Sr. Mario Quereda) .

•    La resta d’activitats, anglès, reforç i técniques d’estudi estan organitzades per NOVACADÈMIA i teniu a continuació les quotes i horaris que son els següents:

•    Un cop inscrit no es retornarà cap quota pagada.

•    Tots els alumnes entraran i sortiran per la porta del carrer Mare de les Aigües N. 2 ( A excepció de les activitats realitzades fora de l’Institut com teatre).

•    Per a qualsevol dubte o problema durant el curs podeu posar-vos en contacte amb l’AMPA.

Els horaris durant les portes obertes i la resta del curs serà l’indicat en el quadre anterior: (l’AMPA es reserva el dret de fer algun canvi d’hora o cancel·lar alguna extraescolar en cas de manca d’alumnes mínims).

Per a qualsevol dubte o problema durant el curs podeu trucar al telèfon de coordinació 674 373 678 (Sr. Mario Quereda) .