Actualment l’AMPA gestiona a través del MEV (Moviment d’esplais del Vallès) aquestes extraescolars esportives:

Benvolguts pares, (PENDENT DE SER ACTUALITZAT pel curs 20-21)

Des de l’AMPA de l’Institut Ferran Casablancas i el MEV volem informar de les pautes que es seguiran en les activitats extraescolars del present curs :

 • El Coordinador de les extraescolars esportives és Mario Quereda i te el mòbil:  670 34 52 87.
 • Tots els alumnes entraran i sortiran per la porta principal de l’Institut del Carrer Mare de les Aigües, 2 excepte divendres que és pel carrer Font i Sagué.
 • Els partits que es juguen a casa, l’entrada és pel carrer Font i Sagué.
 • Per a totes aquelles activitats esportives s’haurà de portar roba i calçat esportiu adequat a l’activitat.

Cal saber que tots els nens que fan extraescolars de l’AMPA estan coberts per una assegurança que els cobreix qualsevol lesió que es produeixi durant la pràctica de l’extraescolar o durant els entrenaments. En cap altre situació.

Els nens estan tots assegurats, però NO FEDERATS.

 1. EN CAS D’ACCIDENT O LESIÓ DE L’ALUMNE:
 2. Traslladar el nen a un hospital o ambulatori (Segons gravetat) per que l’atenguin.
 3. Un cop estiguin atenent al nen, informar al coordinador, en Mario trucant-lo el més aviat possible, dissabte al matí o de dilluns a divendres al 670 34 52 87. Ell us donarà les pautes a seguir.
 4. Informar al coordinador, en Mario de l’evolució del nen i l’evolució de la situació.
 5. L’asseguradora es posarà en contacte amb vosaltres si cal.

 • Les diferents equipacions no van incloses a les quotes.
 • Les activitats esportives (bàsquet, voleibol i futbol sala) comporten 3h setmanals d’entrenament més els partits.
 • Aquells que participin en la lliga escolar es comprometen a assistir als partits dels caps de setmana.
  • L’horari de convocatòria sempre serà ¾ d’hora abans als partits de casa i 1h abans + temps de desplaçament, en els de fora.
  • Els desplaçaments es faran en grup,  en transport públic o en cotxe, (s’acordarà quan comenci la competició).
 • Si hi ha alguna falta d’actitud greu entre companys o als entrenadors s’aplicaran sancions als implicats.
 • Les quotes es passaran per domiciliació bancària segons el següent requadre:
 • ELS PREUS FINALS APAREIXERAN EN BREU, UN COP TANCADES LES INSCRIPCIONS
 • Paga i senyal: 50€. L’import de la matrícula s’haurà de pagar per domiciliació bancaria. Part de l’import és entregat al Consell esportiu de Sabadell per pagar l’assegurança del nen, pagar els arbitres, etc.
 • Quota: Les quotes son com es pot veure més endavant, per domiciliació bancaria. L’import integre es per l’entitat MEV, amb aquests diners, entre altres, es paga els monitors i la seguretat social d’ells, ja que tots els monitors estan assegurats i cotitzen a la seguretat Social.
 • Un cop inscrit no es retornarà cap quota pagada.

Equipatge: És obligatori portar la samarreta del centre. Els pantalons han de ser de color negre i les mitgetes de color groc, però es opcional demanar-ho a l’escola. Per aquells que no en tenen del curs passat, marqueu al full que us donaran l’opció escollida. Hauran d’ingressar l’import corresponent al número de compte indicat al mateix full, i tornar-li al coordinador Mario Quereda el comprovant de pagament. L’equipació li serà entregada pel mateix coordinador.

Inscripcions

Per fer les inscripcions tan sols heu de seguir els següents passos:

1r- Introdueix el següent link: https://app.mev.cat/inscripcions/mev_extraescolars/

2n- Entra a l’opció “crear usuari” i vincules un email d’usuari i una contrasenya

3r- Posar el codi del vostre centre: ferran

4t- S’ha d’omplir un formulari per cada infant que es vulgui inscriure

5è- Us arribarà un correu de confirmació de la inscripció.

6è- Per tal de formalitzar la inscripció i que aquesta sigui vàlida, heu de realitzar una paga i senyal de 50€ al següent nº de compte abans del 30 de setembre i entregar-li el comprovant de pagament al Mario (coordinador del centre), posant de concepte el nom i cognoms de l’infant:

ES86 0182 1681 55 0200000192

Les inscripcions s’han d’entregar al Coordinador Mario Quereda o a la bustia de l’AMPA abans del 30 de setembre.

Preus i pagaments

Setembre: 50,00€/matricula
Octubre:
  80,00€/ 1era quota
Desembre: 80,00€/ 2na quota
Febrer: 80,00€ / 3era quota
IMPORTANT: ELS HORARIS I PAGAMENTS PODEN ESTAR SUBJECTES A PETITES MODIFICACIONS.
Els alumnes que no siguin del centre tambè es poden apuntar
(cal que paguin la quota de l’AMPA).
Els pagaments es poden fraccionar en funció de les necessitats de les famílies.
A continuació adjuntem els horaris definitus que s’iniciaran la primera setmana d’octubre (a partir del 4 d’octubre), una vegada tinguem definits els equips).

Horaris

https://www.ampacasablancas.cat/wp-content/uploads/2019/09/horari-extraescolars-definitiu-2019-20.jpg