BENVINGUTS
Benvolgudes famílies, moltes gràcies per la confiança que heu dipositat amb les activitats extraescolars de l’institut. També gràcies a tot l’equip de monitores, monitors i administració que ho van fer possible i que esperem poder tornar a unir, així com a l’AMPA de l‘institut. Us animem a participar-hi un curs més, enguany sota l’empara de Serveis Educatius Sant Quirze (SESQ), si bé amb el mateix personal que us va acompanyar el curs passat.

 • QUI SOM?
  Aquesta proposta ha estat dissenyada per Serveis Educatius Sant Quirze (SESQ) per l’AMPA de l’Institut Ferran Casablancas. SESQ és una entitat sense ànim de lucre que promou projectes a nivell educatiu en diferents centres d’ensenyament.
 • COM FER LA INSCRIPCIÓ?
  * Cal emplenar l’autorització des del formulari que trobareu en aquest enllaç de l’1 al 14 de setembre i un cop feta, caldrà fer transferència de la matrícula al compte de SESQ del Banc de Sabadell: ES84 0081 0389 5300 0112 9523, tot indicant el nom de l’alumne i activitat. En cas de tenir problemes per fer la transferència caldrà contactar amb l’administració de SESQ a través del 622.280.675 (Albert) o per mail a sesqserveis@gmail.com doncs no s’acceptaran pagaments en efectiu.
  * El comprovant de transferència s’enviarà per correu electrònic acompanyat de foto o pdf de la targeta sanitària (CATSALUT, MUFACE o altres), així com foto tipus carnet per la fitxa a sesqserveis@gmail.com.
  * Recomanem i us agraïm, sempre que sigui possible, efectuar la inscripció dins del termini per poder obrir el màxim d’activitats i fer previsió de places.
  * Durant la primera setmana d’activitat per aquelles de 2 dies setmanals i durant les 2 primeres setmanes per les d’1 dia s’acceptaran proves.
 • ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
  Les activitats extraescolars del curs 2022-2023 no contemplen ja mesures de seguretat i higiene en lluita contra la Covid-19, tot i que si esdevingués, es seguiria les indicacions dels Departaments d’Educació i Salut.
  1. Les i els alumnes aniran sols als espais d’activitat, així com els desplaçaments als partits (pels equips que en tenen) aniran pel seu compte, si bé el/la monitor/a de l’equip coordinarà els mateixos.
  2. En acabar les activitats les i els alumnes marxaran sols, llevat petició expressa dels seus pares.
  3. En cas de tenir que deixar l’activitat a mitges, caldrà comunicar-ho al coordinador.
  4. No es prendrà la temperatura als participants. Aquesta només es prendrà en casos sospitosos, que d’acord a les indicacions del Departament d’Educació contingudes a les instruccions de Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius, comportaran l’aïllament en espai separat, el lliurament de mascareta i l’avís a la família i/o 061 segons s’escaigui.
  5. No es farà servir mascareta si bé es respectarà que qui vulgui la utilitzi.
  6. Les i els inscrits a les activitats rebran l’equipatge de joc (samarreta i pantalonet amb número) de forma gratuïta. Les i els inscrits a activitats no competitives rebran com a obsequi una samarreta
  7. A mares i pares no se les atendrà a la porta, si bé podran esperar-se un moment a que hagin marxat tots els alumnes per parlar amb la coordinació i/o monitoratge si s’escau.
 • QUÈ CAL PORTAR?
  – Les i els alumnes podran dur una ampolla d’aigua. No es deixarà estona per berenar.
  – Les i els alumnes podran dur bossa per canviar-se o rentar-se en acabar l’activitat, si els cal. Duran la bossa sempre amb ells/es per no córrer el risc de perdre-la.
  – Per totes les activitats esportives caldrà portar roba esportiva i calçat adequat. Per mantenir el paviment dels gimnasos, us demanem que no els portin posats de casa.
  – Els materials necessaris per la pràctica de cada activitat seran facilitats per l’organització.
 • IMPORTANT
  * Per consultes referents a aspectes administratius de les activitats podeu adreçar-vos per whatsapp al 622.280.675 (Albert) o per mail a sesqserveis@gmail.com.
  * Per consultes referents a aspectes propis de les activitats o avisos podeu adreçar-vos per whatsapp al 670.345.287 (Mario).
  * Cal adjuntar foto de l’alumne/a i imatge o pdf de la targeta sanitària amb el formulari d’inscripció.
  * S’acceptaran altes durant el curs sense cap inconvenient sempre que hi hagi places disponibles a l’activitat.
  * Cal avisar de les baixes o dels possibles canvis en alguna activitat per al següent enllaç, o per correu electrònic a sesqserveis@gmail.com abans del dia 20 del darrer mes de trimestre per no meritar el pagament del trimestre següent. El monitoratge no podrà acceptar-les.
  * Totes les activitats es faran sempre que hi hagi un nombre suficient d’alumnes. Als inscrits en grups que no es completin, si s’escau, se’ls oferirà incorporar-se a altres.
  * Per als alumnes que facin l’activitat només un dia d’activitat en les activitats de dos dies, el preu serà reduït al 75%.
  * El preu de la matrícula per les activitats esportives inclou les despeses dels Jocs Escolars dels dissabtes, la fitxa i l’assegurança esportiva.
  * És important tenir aquesta informació d’extraescolars a l’abast durant el curs per poder-la consultar. Recordem que estarà penjada al web.
 • CALENDARI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
  Totes les dates que s’indiquen a continuació podran ser modificades en funció de les inscripcions, l’evolució de la pandèmia i del que ordenin les autoritats competents.
  – Inici de les activitats: El dilluns 19 de setembre de 2022 o el següent dia hàbil que correspongui.
  – No hi haurà activitats extraescolars, que no tindran caràcter de recuperable, els dies festius i de lliure disposició que determini el Consell Escolar.
  – Fi de les activitats: El divendres 16 de juny o el darrer dia lectiu anterior al mateix.
  – Festa de cloenda de les activitats: El dissabte 17 de juny es celebrarà la festa i torneig de cloenda de totes les activitats extraescolars.

HORARIS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats esportives afegiran el seu partit de lliga el dissabte, segons horari i calendari del Consell Esportiu de Sabadell.

 • PREU DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
  El preu de les activitats de 2 dies (voleibol, futbol sala, bàsquet, defensa personal, bàdminton i ball modern serà de 300€, que es dividiran en una matrícula de 45€ en fer la inscripció i 3 pagaments trimestrals de 85€ a realitzar abans del 5 d’octubre, del 5 de gener i del 5 d’abril. Tots els pagaments es faran mitjançant transferència bancària al compte de SESQ del Banc de Sabadell: ES84 0081 0389 5300 0112 9523, tot indicant el nom de l’alumne i activitat.
  El preu de l’activitat de creació de continguts “Tiktokejant” serà de 180€ que es pagaran d’acord al mateix sistema i terminis que la resta d’activitats amb matrícula de 30€ i 3 pagaments trimestrals de 50€.
 • DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
  1. Voleibol: El voleibol és l’esport amb més practicants de l’institut, oferint-se diferents grups per categoria i arribant a tots els cursos. Les i els inscrits participaran amb el nom i els colors de l’institut als Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Consell Esportiu de Sabadell. Tot i el tarannà competitiu de l’activitat, es prioritza la participació de tothom. El material esportiu serà el de l’escola, mentre que jugadores i jugadors rebran de franc l’equipatge de joc.
  2. Futbol Sala: És indubtable que el futbol té molts seguidors, motiu pel qual es segueix oferint a tots els nivells. Els inscrits participaran amb el nom i els colors de l’institut als Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Consell Esportiu de Sabadell. Tot i el tarannà competitiu de l’activitat, es prioritza la participació de tots/es les i els inscrits. El material esportiu serà el de l’escola, mentre que jugadores i jugadors rebran de franc l’equipatge de joc.
  3. Bàsquet: El bàsquet gaudeix de molt bones instal·lacions a l’institut, així com la possibilitat de seguir practicant-lo en acabar el pas per l’educació secundària. S’ofereix a tots els nivells i les i els inscrits participaran amb el nom i els colors de l’institut als Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Consell Esportiu de Sabadell. Tot i el tarannà competitiu de l’activitat, es prioritza la participació de tots/es les i els inscrits. El material esportiu serà el de l’escola, mentre que jugadores i jugadors rebran de franc l’equipatge de joc.
  4. Defensa personal: Aquesta nova activitat combina l’activitat física amb moviments de defensa per poder evitar possibles agressions. Basat en tècniques d’arts marcials i policials no és una activitat agressiva ni violenta. Les i els inscrits hauran de dur roba còmoda d’esport i rebran de franc una samarreta.
  5. Bàdminton: Aquesta activitat adreçada a tot l’alumnat és individual. No es preveu en primera instància la competició, si bé si l’evolució de les i els inscrits ho permet, no es descarta. L’organització disposarà volants i xarxes i cada participant durà la seva pròpia raqueta. Les i els inscrits hauran de dur roba còmoda d’esport i rebran de franc una samarreta.
  6. Ball modern: Seguim ballant i ho fem sempre amb danses modernes diverses. L’activitat té una part de coreografia, però també una de tècnica, això sí, sempre amb el suport rítmic. Les i els inscrits hauran de dur roba còmoda i rebran de franc una samarreta.
  7. Tiktokejant: És indiscutible la irrupció dels continguts audiovisuals creats per les i els usuaris de xarxes socials. Això ens ha fet repensar les arts escèniques per donar-li un aire més modern. Tiktokejant, a més d’aprendre a crear o millorar l’expressivitat de continguts per les xarxes socials, ens socialitzarem i aprendrem sobre seguretat a les xarxes o a reconèixer el ciberassetjament, l’smishing, el phishing… Les i els inscrits rebran de franc una samarreta.

MÉS INFORMACIÓ: 67034287 (Mario), 62228675 (Albert) o sesqserveis@gmail.com


Des de l’AMPA de l’Institut Ferran Casablancas i el MEV volem informar de les pautes que es seguiran en les activitats extraescolars del present curs :

 • El Coordinador de les extraescolars esportives és Mario Quereda i te el mòbil:  670 34 52 87.

Des de l’AMPA de l’Institut Ferran Casablancas i el MEV volem informar de les pautes que es seguiran en les activitats extraescolars del present curs :

 • El Coordinador de les extraescolars esportives és Mario Quereda i te el mòbil:  670 34 52 87.
 • Tots els alumnes entraran i sortiran per la porta principal de l’Institut del Carrer Mare de les Aigües, 2 excepte divendres que és pel carrer Font i Sagué.
 • Els partits que es juguen a casa, l’entrada és pel carrer Font i Sagué.
 • Per a totes aquelles activitats esportives s’haurà de portar roba i calçat esportiu adequat a l’activitat.

Cal saber que tots els nens que fan extraescolars de l’AMPA estan coberts per una assegurança que els cobreix qualsevol lesió que es produeixi durant la pràctica de l’extraescolar o durant els entrenaments. En cap altre situació.

Els nens estan tots assegurats, però NO FEDERATS.

 1. EN CAS D’ACCIDENT O LESIÓ DE L’ALUMNE:
 2. Traslladar el nen a un hospital o ambulatori (Segons gravetat) per que l’atenguin.
 3. Un cop estiguin atenent al nen, informar al coordinador, en Mario trucant-lo el més aviat possible, dissabte al matí o de dilluns a divendres al 670 34 52 87. Ell us donarà les pautes a seguir.
 4. Informar al coordinador, en Mario de l’evolució del nen i l’evolució de la situació.
 5. L’asseguradora es posarà en contacte amb vosaltres si cal.

 • Les diferents equipacions no van incloses a les quotes.
 • Les activitats esportives (bàsquet, voleibol i futbol sala) comporten 3h setmanals d’entrenament més els partits.
 • Aquells que participin en la lliga escolar es comprometen a assistir als partits dels caps de setmana.
  • L’horari de convocatòria sempre serà ¾ d’hora abans als partits de casa i 1h abans + temps de desplaçament, en els de fora.
  • Els desplaçaments es faran en grup,  en transport públic o en cotxe, (s’acordarà quan comenci la competició).
 • Si hi ha alguna falta d’actitud greu entre companys o als entrenadors s’aplicaran sancions als implicats.
 • Les quotes es passaran per domiciliació bancària.
 • ELS PREUS FINALS APAREIXERAN EN BREU, UN COP TANCADES LES INSCRIPCIONS

Equipatge: És obligatori portar la samarreta del centre. Els pantalons han de ser de color negre i les mitgetes de color groc, però es opcional demanar-ho a l’escola. Per aquells que no en tenen del curs passat, marqueu al full que us donaran l’opció escollida. Hauran d’ingressar l’import corresponent al número de compte indicat al mateix full, i tornar-li al coordinador Mario Quereda el comprovant de pagament. L’equipació li serà entregada pel mateix coordinador.