La FAPAES o Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes d’estudis sufragats amb fons públics no universitaris de Catalunya, ens envia aquestes càpsules de informació útil per a pares i alumnes sobre la Formació Professional :

 

 

 

Les càpsules de FAPAES

L’AMPA

Categories: General