La quota de soci de l’AMPA és de 40€ per família.

Aquest import es destina en la seva integritat als alumnes del centre.

Amb la matriculació, l’AMPA proporciona una carpeta i una agenda per cada alumne fill/a de la familia sense cap cost afegit. Per exemple: Una familia paga una sola cuota, i si te 3 fills a l’institut, rebrà 3 carpetes i 3 agendes.

Ser soci de l’AMPA dona dret a que els vostres fills puguin participar a les activitats extraescolars i a altres activitats que els NO socis no poden accedir fins que es facin socis i paguin la quota integra. També dona dret a venir a les reunions de la junta de l’AMPA.